ماموریت

چشم انداز شرکت پتروپارس ارغوان

ما بطورمداوم و پیگیر با بررسی دقیق نیازها و انتظارات مشتریان و بهبود مستمر در کیفیت، بهره وری و ارائه بهترین خدمات به مشتریان به سمت اهداف خود گام بر میداریم.

ارتباط مستمر و بی امان و تعامل میان تیم مدیریت ، کارکنان، تامین کنندگان و مشتریان علاوه بر بهبود مستمر فرآیندها، سیستم ها، تجهیزات و استفاده از منابع انسانی، هدایت کننده ی ما دراین سفر طولانی بوده است.