محصولات نفتی ایران و روسیه2

قیمت نفت خام افت کرد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency