صادرات سود پرک (هیدروکسید سدیم)

NaOH

سدیم هیدروکسید یا سود پرک (سود سوزآور) با فرمول شیمیایی NaOH، ماده‌ای شیمیایی چندمنظوره است که به عنوان بازیابی‌کننده پایه در صنایع مختلف به کار می‌رود. این ماده با دارا بودن ویژگی‌های منحصر به فردی مانند خاصیت بازیابی‌کننده پایه، حل شدن در آب و تمیزکنندگی، در فرآیندهای نیوترالیزه و تصفیه آب نقشی اساسی ایفا می‌کند. کاربردهای سدیم … ادامه