بنزین

بنزین محصولی است که از تصفیه نفت خام درپالایشگاه ها تولید میشود.

زنجیره های هیدرو کربن باطول های متفاوت بدست می آید که این زنجیره های جدا از هم با ترکیب شدن

با یکدیگر سوخت های متفاوتی چون بنزین، گازوییل،نفت سفید و غیره حاصل میگردد.

برای سفارش محصول بنزین با بهترین قیمت و بهترین شرایط ارسال می توانید درخواست خرید خود را به ایمیل شرکت ارسال فرمایید.