CNG

 

گاز طبیعی فشرده یا سی‌ان‌جی (CNG )، سوختی است که بیشتر به‌عنوان جایگزینی برای بنزین، گازوئیل و گاز مایع به‌کار می‌رود.

سی‌ان‌جی نسبت به هر سه این‌ها آلودگی کمتری ایجاد می‌کند.

همچنین ایمنی بیشتری در هنگام نشت دارد چون گاز از هوا سبک تر است و به سرعت پراکنده می‌شود.

سی‌ان‌جی با فشرده‌سازی گاز طبیعی به‌صورت خام ایجاد می‌شود به گونه‌ای که حجمی که اشغال می‌کند

کمتر از یک درصد حجمی است که گاز طبیعی در شرایط عادی اشغال می‌کند.

گاز طبیعی بیشتر از متان تشکیل می‌شود و از چاه‌های گاز طبیعی، چاه‌های نفتی و فراوری زباله‌ها تولید می‌شود.

 

 

 

شرکت پتروپارس ارغوان تامین کننده سی‌ان‌جی با بهترین قیمت و بهترین شرایط فروش می باشد و برای سفارش می توانید درخواست خود را به ایمیل شرکت ارسال نمایید