خدمات

خدمات ما
صادرات کالا توسط شرکت پتروپارس ارغوان
ترخیص کالا توسط پتروپارس ارغوان
واردات کالا توسط شرکت پتروپارس ارغوان

                       صادرات کالا

انجام صادرات کالا مشتقات نفتی و غیر نفتی به سراسر نقاط جهان توسط شرکت پتروپارس ارغون 

                        ترخیص کالا

ارائه خدمات نرخیص کالا و مشاوره در این زمینه توسط کارشناسان زبده و باتجربه در اسرع وقت

 

                         واردات کالا

انجام خدمات واردات کالا و مشاوره در این زمینه توسط کارشناسان بخش واردات کالا 

 

دیگر خدمات ارائه شده توسط شرکت پترو پارس ارغوان به شرح ذیل می باشد:

-مشاوره و تنظیم قراردادهای بین المللی تجاری(نفتی و غیر نفتی)

-صادرات و واردات به/از شرکت های معتبر خارجی

-مشاوره در تمامی مراحل صادرات و واردات کالا

-حمل و نقل بین المللی کالا و خدمات فورواردری

– مشاوره و تنظیم قراردادهای بین المللی تجاری(نفتی و غیر نفتی)

-انجام خدمات تخلیه، بارگیری، انبارداری گمرکی، امکانات جابجایی و توزین کالا

 برای ارتباط با شرکت درخواست خود را به ایمیل شرکت ارسال نمایید.