نفت خام سنگین

نفت خام سنگین نفت خامی است که غلظت بالایی دارد و به سادگی در چاه استخراج نفت جاری نمی‌شود.

این نوع نفت به این دلیل «سنگین» نامیده می‌شود که چگالی و چگالی نسبی آن بیشتر از نفت خام سبک است.

در تعریف دقیق به هر نوع نفت خام مایعی که چگالی ای‌پی‌آی آن پایین‌تر از ۲۰° باشد «نفت خام سنگین» گفته می‌شود.

این نوع نفت گرانروی بیشتری از نفت خام سبک دارد

برای سفارش صادراتی می توانید درخواست خود را به ایمیل شرکت ارسال نمایید.