نفت خام

شرکت پتروپارس ارغوان صادرکننده و تامین کننده نفت خام با گرید های :

نفت خام سنگین و نفت خام سبک وESPO , RBECO, BLCO , WTI

می باشد.