پتروشیمی

شرکت پتروپارس ارغوان از تامین کنندگان مهم محصولات پتروشیمی شامل اوره گرانول و پریل و دی آمونیوم فسفات و متانول و رافینیت می باشد .

برای سفارش محصولات پتروشیمی با بهترین قیمت و بهترین شرایط ارسال می توانید درخواست خرید خود را به ایمیل شرکت ارسال فرمایید.