خرید نفت خام روسیه با بهترین قیمت

خرید نفت خام روسیه با بهترین قیمت خرید نفت خام روسیه با بهترین قیمت با بهترین شرایط خرید صنعت نفت صنعت نفت روسیه یکی از بزرگترین صنایع نفت جهان می‌باشد. این کشور در کنار اوپک، دو قطب عمده تامین نفت سایر کشورها می‌باشد. برآوردهای مختلفی از ذخایر نفتی روسیه وجود دارد. برخی از کارشناسان، اعتقاد … ادامه