خرید هیدروکربن سنگین به افغانستان

خرید هیدروکربن سنگین به افغانستان خرید هیدروکربن سنگین به افغانستان و پاکستان از نوع صادراتی با بهترین قیمت و بهترین شرایط هیدروکربن یکی از مشتقات نفت ،ماده ای است به نام هیدروکربن که متشکل از مولکولهای هیدروژن وکربن می باشد. یکی از سوخت های میان تقطیری پالایشگاه که دامنه تقطیری آن از حدود 150 درجه … ادامه