ترخیص فروکروم از گمرک شهیدرجایی

ترخیص فروکروم از گمرک شهیدرجایی

ترخیص فروکروم از گمرک شهیدرجایی ترخیص فروکروم از گمرک شهیدرجایی بندرعباس در کوتاه ترین زمان ممکن و بهترین شرایط توسط کارگزار رسمی گمرک ایران فروکروم چییست؟ یکی از فروآلیاژهای بسیار مهم و کاربردی است که بیشتردر صنعت فولادسازی استفاده می‌شود. در ترکیب فروکروم نزدیک به ۵۰ الی ۷۰ درصد کروم وجود دارد. تولید این فروآلیاژ … ادامه