ترخیص کالا از گمرک شهید رجایی

ترخیص کالا از گمرک شهید رجایی ترخیص کالا از گمرک شهید رجایی که یکی از دو گمرک مهم بندرعباس است که تخلیه و بارگیری بسیاری از کالاهای اساسی کشور از آنجا صورت می گیرد این گمرک در موقعیت استراتژیکی قرار گرفته است و به تنگه هرمز نزدیک می باشد. گمرک شهید رجایی در حدود ۲۳ … ادامه