عوامل موثر بر قیمت کود شیمیایی اوره

عوامل موثر بر قیمت کود شیمیایی اوره

عوامل موثر بر قیمت کود شیمیایی اوره در اثر عوامل گوناگونی دارای نوسان  زیادی می باشد .  کود اوره  که یکی از مهمترین نهاده‌های تولید محصولات کشاورزی هستند .افزایش قیمت کود اوره بر محصولات کشاورزی تاثیر مستقیمی دارند . برآن ها تاثیر محسوسی را می گذارند.

تاریخچه اوره

اوره یا کاربامید یک ترکیب آلی می باشد که در آبیاری محصولات کشاورزی، اوره را می‌توان به صورت خشک به خاک افزود، یا آن را به صورت محلول و از طریق آب آبیاری به کار برد. اوره با وزن خودش به راحتی در آب قابل حل است، اما در صورتی‌که غلظت آن افزایش پیدا کند، میزان انحلال آن در آب به‌طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود.

برای آشنایی با فرآیند ساخت اوره اینجا کلیک کنید

قیمت کود شیمیایی اوره
قیمت کود شیمیایی اوره

 

و همبستگی هرکدام از متغیرهای قیمت گاز طبیعی، شاخص قیمت غذای مصرفی در جهان، قیمت ذغال سنگ با قیمت اوره مورد بررسی قرار  خواهد گرفت.

  1. قیمت ذغال سنگ

برای قیمت ذغال سنگ و قیمت  کودشیمیایی اوره، رابطه  معنی‌دار و قوی ای برقرار  است.

با توجه به داده‌های به‌دست‌آمده پیش بینی انتظار می‌رود که قیمت  کودشیمیایی اوره طی سال‌های آتی هم‌سو با تغییرات قیمت ذغال سنگ تغییر کند.

طبق اخبار و اطلاعات موجود، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت ذغال سنگ  بر قیمت کود شیمیایی اوره تاثیر مستقیمی دارد .

نکته قابل توجه این است که با بررسی رابطه تغییرات قیمت ذغال سنگ و تغییرات قیمت کود شیمیایی  اوره دریافتیم که با وجود همبستگی قوی بین قیمت کود شیمیایی اوره و قیمت ذغال سنگ، بین میزان تغییرات قیمت آن‌ها همبستگی وجود ندارد.

تاثیر ذغال سنگ بر اوره
تاثیر ذغال سنگ بر اوره
  1. گاز طبیعی

طبق محاسبات انجام‌شده، رابطه بسیار بسیار ضعیفی بین قیمت گاز و قیمت اوره وجود دارد.

تاثیر قیمت گاز طبیعی بر اوره
تاثیر قیمت گاز طبیعی بر اوره
  1. غذا

نتایج حاصل از فرض رابطه آماری بین شاخص قیمت غذا (شامل شاخص‌های قیمت غلات، روغن نباتی، گوشت، …) و قیمت اوره‌، نشان‌دهنده معنی‌دار‌ بودن این رابطه می‌باشد. ضمن این که رابطه خطی بین آن‌ها نسبتا قوی است.

 

  1. جمعیت جهانی

با بررسی داده‌های مربوط به سال‌های 1988 تا 2016، همان طور که از جداول زیر قابل مشاهده است، بین قیمت اوره و جمعیت جهانی رابطه خطی نسبتا ضعیفی وجود دارد.

تاثیر جمعیت جهانی بر قیمت اوره
تاثیر جمعیت جهانی بر قیمت اوره
  1. تولید ناخالص ملی

با توجه به ضریب تعیین بدست‌آمده از اطلاعات مربوط به GDP و قیمت اورهدر  سال‌های 1988تا 2016، رابطه مفروض بین و قیمت اوره معنی‌دار است، همچنین باتوجه به ضریب تعیین محاسبه‌شده بنظر می رسد که رابطه خطی نسبتا قوی ای بین این دو متغیر وجود داشته باشد.

 

برای خرید و فروش کود شیمیایی  اوره جهت صادرات می توانید با ما در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید