صادرات سود پرک (هیدروکسید سدیم)

NaOH

سدیم هیدروکسید یا سود پرک (سود سوزآور) با فرمول شیمیایی NaOH، ماده‌ای شیمیایی چندمنظوره است که به عنوان بازیابی‌کننده پایه در صنایع مختلف به کار می‌رود. این ماده با دارا بودن ویژگی‌های منحصر به فردی مانند خاصیت بازیابی‌کننده پایه، حل شدن در آب و تمیزکنندگی، در فرآیندهای نیوترالیزه و تصفیه آب نقشی اساسی ایفا می‌کند. کاربردهای سدیم … ادامه

ترخیص سود پرک (هیدروکسید سدیم) از گمرک

ترخیص هیدروکسید سدیم از گمرک

ترخیص سود پرک( هیدروکسید سدیم )از گمرک ترخیص سود پرک (هیدروکسید سدیم) از گمرک شهید رجایی با بهترین شرایط توسط شرکت پتروپارس ارغوان سود پرک (هیدروکسید سدیم) چیست؟ هیدروکسید سدیم ترکیبی معدنی، جامد و سفید رنگ و پرک مانند است. سدیم هیدروکسید یا همان هیدروکسید سدیم به عنوان لیمو یا سودا یا سود سوزآور نیز … ادامه