ترخیص ایزو پروپیل الکل ازگمرگ

ترخیص ایزو پروپیل الکل ازگمرگ شهید رجایی بندرعباس

ترخیص ایزو پروپیل الکل ازگمرگ ترخیص ایزو پروپیل الکل ازگمرگ شهید رجایی بندرعباس توسط شرکت پتروپارس ارغوان ،کارگزار رسمی گمرک ایران و عضو اتحادیه ملی کارگزاران گمرگ ایران ایزو پروپیل الکل چیست؟ کوچکترین عضو در گروه الکل های ثانویه است. این ترکیب، مایعی بی رنگ، فرار و قابل اشتعال است. با اسامی صنعتی ایزوپروپانول، پروپانول، … ادامه

ترخیص پلی کربنات از گمرک شهید رجایی

ترخیص پلی کربنات از گمرک شهید رجایی

ترخیص پلی کربنات از گمرک شهید رجایی ترخیص پلی کربنات از گمرک شهید رجایی بندرعباس توسط شرکت پتروپارس ارغوان ،کارگزار رسمی گمرک ایران و عضو اتحادیه ملی کارگزاران گمرگ ایران پلی کربنات چیست؟ سخت‌ترین ماده شفافی است که به عنوان گزینه‌ای مناسب به جای شیشه در بخش‌های مختلف ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پلی کربنات … ادامه